•  -
  •  -
  •  -
  •  -

 

Соціально-економічний розвиток міста, порівняно з іншими містами обласного значення, знаходиться на середньому рівні, інвестиційний потенціал міста є достатнім. У 2018 році за результатами проведеного ТОВ “Кредит-Рейтинг” аналізу кредитний рейтинг міста підтверджено на рівні uaBBB+, прогноз “стабільний”. Протягом останніх років в місті відбувалося пожвавлення ділової активності.

ПОКАЗНИК

ОДИНИЦЯ ВИМІРУ

ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств

млн грн

10522,5

11872,9

14304,3

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу

грн

43785,3

49687,7

60180,9

Обсяг капітальних інвестицій

млн грн

1939,8

2694,5

1473,5*

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн

8244,4

11513,6

6296,4

Обсяг прямих іноземних інвестицій (у фактичних цінах)

млн дол. США

18,9

26,7

32,5**

%

151,2

141,3

119,8

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу

дол. США

80,3

114

139

Темп зростання (зниження) обсягу роздрібного товарообігу підприємств-юридичних осіб у порівняних цінах

%

101,5

105,4

103,5

Обсяг експорту товарів

млн дол. США

244,9

186,8

220,4

%

92

76,3

118

Середньомісячна заробітна плата

грн

4065

6457

7880

%

123,4

158,8

107,9

Працевлаштовано громадян на нові робочі місця

осіб

3190

3835

4070

* Дані за січень-вересень 2018 року.
** Дані станом на 01 жовтня 2018 року.