На території міста Кропивницький, як міста обласного центру, мережа закладів освіти є достатньо розгалуженою.

Послуги освіти надаються у 163 закладах і установах різних форм власності та підпорядкування:

1) заклади дошкільної (39 од.), середньої (40 од.), позашкільної (5 од.), професійно-технічної освіти (5 од.), та інші заклади комунальної власності;

2) 8 закладів професійно-технічної освіти, які належать до спільної власності територіальних громад сіл селищі міст області;

3) 20 вищих навчальних закладів різних форм власності і підпорядкування.

У вищезазначених закладах отримують освіту:

8079 дітей дошкільного віку:

26163 учні загальноосвітніх навчальних закладів;

6939 учнів ПТУ;

11626 студентів ВНЗ.

Навчальні заклади міста застосовують сучасні комплексні підходи до організації навчання, що є запорукою підготовки кваліфікованих кадрів. Провідні вищі навчальні заклади проводять тренінги та впроваджують різноманітні програми у партнерстві з іноземними університетами і коледжами.

ПРОВІДНІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

Назва вищого навчального закладу

Перелік факультетів

Льотна академія Національного
авіаційного університету

факультет льотної експлуатації;
факультет обслуговування повітряного руху;
факультет менеджменту;

Центральноукраїнський
державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка

мистецький факультет;
факультет педагогіки та психології;
факультет іноземних мов;
факультет історії та права;
факультет філології та журналістики;
природничо-географічний факультет;
фізико-математичний факультет;
факультет фізичного виховання

Центральноукраїнський національний
технічний університет

факультет автоматики та енергетики;
факультет економіки та менеджменту;
факультет обліку та фінансів;
факультет будівництва та транспорту;
факультет сільськогосподарського машинобудування;
механіко-технологічний факультет

Донецький національний
медичний університет

міжнародний медичний факультет
(м. Кропивницький)
Кропивницький інститут ПВНЗ “Університет сучасних знань” кафедра економіки та менеджменту;
кафедра права;
кафедра психології та педагогіки;
кафедра соціально-гуманітарних та природничих наук
ВСПЗВО “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна “Центральноукраїнський інститут розвитку людини”  кафедра cоціально-економічних дисциплін; кафедра видавничої справи та редагування, документознавства та інформаційної діяльності; кафедра правознавства;
кафедра фінансів, менеджменту та адміністрування;
кафедра здоров’я людини, фізичного виховання і спорту
Приватний вищий навчальний заклад “Кропивницький інститут державного та муніципального управління” облік і аудит;
право;
соціальна робота;
публічне управління та адміністрування
Центральноукраїнський інститут Приватного акціонерного товариства “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом” право;
економіка;
фінанси, банківська справа та страхування;
облік та оподаткування;
психологія;
менеджмент;
публічне управління та адміністрування
Економіко-технологічний інститут
імені Роберта Ельворті
кафедра маркетингу, менеджменту та економіки;
кафедра фінансів та бухгалтерського обліку;
кафедра соціально-гуманітарних дисциплін;
кафедра прикладної механіки та інформаційних технологій

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКЛАДИ
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

Назва вищого навчального закладу Посилання на офіційний сайт
Кропивницький коледж харчування та торгівлі http://www.commerce.kr.ua/
Кропивницький будівельний фаховий коледж https://www.kbk.kr.ua/
Кропивницький коледж механізації сільського господарства https://kafk.pp.ua/
Кропивницький музичний фаховий коледж http://www.kmy.org.ua/
Кіровоградський медичний фаховий коледж ім. Є.Й. Мухіна https://medcollege.kr.ua/
ВСП “Кропивницький інженерний фаховий коледж Центральноукраїнського національного технічного університету” https://kik-cntu.kr.ua/
Кіровоградський кооперативний фаховий коледж економіки і права  імені М.П. Сая http://kep.kr.ua/
Кропивницький коледж Приватного вищого навчального закладу “Університет сучасних знань” https://www.usz.org.ua/page/pro-nas-kropivnickij-koledzh
Центральноукраїнський юридичний коледж ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” https://kr-coll.uu.edu.ua/
Фаховий коледж при Центральноукраїнському інституті Приватного акціонерного товариства ВНЗ “Міжрегіональна академія управління персоналом” http://kropivnitsky.maup.com.ua/
Відокремлений підрозділ “Економіко-правовий коледж” Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті http://www.eti.kr.ua/economics-and-law-college

Забезпечують у Кіровоградській області надання освітніх послуг у сфері П(ПТ)О 18 закладів державної форми власності. Станом на 01 січня 2021 року кількість здобувачів освіти в області складала  6816 осіб, з них 2261 учень у м. Кропивницькому.

ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

Назва навчального закладу
Регіональний центр професійної освіти імені О.С.Єгорова
Центральноукраїнське вище  професійне училище імені Миколи Федоровського 
“Кропивницький професійний ліцей” Кіровоградської обласної ради
Кропивницьке вище професійне училище
Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти “Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі”
Кіровоградський навчальний центр № 6 
Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат “Аграрник”

Наукову та науково-технічну діяльність виконують 15 підприємств та організацій області, дві третини з яких зосереджено в місті Кропивницькому.

Найбільша кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, сконцентрована у технічних і сільськогосподарських галузях наук (понад 80%).