•  -
  •  -
  •  -
  •  -

 

Місто Кропивницький готує фахівців для різних секторів економічної діяльності з достатнім рівнем професійної підготовки для майбутнього працевлаштування, що робить його привабливим з точки зору інвестора.

В місті діє 11 самостійних вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, з яких 8 закладів І-ІІ рівнів акредитації з кількістю 3,4 тис. студентів, 3 заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації – 8,9 тис. студентів.

Навчальні заклади міста застосовують сучасні комплексні підходи до організації навчання, що є запорукою підготовки кваліфікованих кадрів. Провідні вищі навчальні заклади проводять тренінги та впроваджують різноманітні програми у партнерстві з іноземними університетами і коледжами.

ПРОВІДНІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

Назва вищого навчального закладу

Перелік факультетів

Льотна академія Національного
авіаційного університету

факультет льотної експлуатації;
факультет обслуговування повітряного руху;
факультет менеджменту;

Центральноукраїнський
державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка

мистецький факультет;
факультет педагогіки та психології;
факультет іноземних мов;
факультет історії та права;
факультет філології та журналістики;
природничо-географічний факультет;
фізико-математичний факультет;
факультет фізичного виховання

Центральноукраїнський національний
технічний університет

факультет автоматики та енергетики;
факультет економіки та менеджменту;
факультет обліку та фінансів;
факультет будівництва та транспорту;
факультет сільськогосподарського машинобудування;
механіко-технологічний факультет

Донецький національний
медичний університет

міжнародний медичний факультет
(м. Кропивницький)

Для підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці в місті на базі Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті впроваджено пілотний проект дуальної системи освіти, яка надає можливість отримати студенту в університеті знання і в той же час закріпити їх на виробництві.

Підготовку робітничих кадрів для потреб міста здійснюють 6 закладів професійної (професійно-технічної) освіти за 45 професіями та спеціальностями. Підготовка кадрів здійснюється з багатьох робітничих професій для наступних галузей економіки: промисловості, транспорту, будівництва, торгівлі та громадського харчування, житлово-комунального господарства та невиробничих видів побутового обслуговування населення. Чисельність осіб, які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, складає 2,4 тис. учнів.

В місті функціонує 40 закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються 25,2 тис. учнів. При закладах загальної середньої освіти створено 20 центрів позашкільної освіти та 5 закладів позашкільної освіти.