На території міста Кропивницького проживає більше 230 тис. осіб, що складає 25% від загальної чисельності Кіровоградської області.

Структура населення міста Кропивницького за віком станом на 01.01.2022:

  • 0-14
  • 15-64
  • 65 і більше років

Розподіл населення міста Кропивницький за статтю, станом на 01.01.2022

  • Жінки 54,6%
  • Чоловіки

Чисельність економічно активного населення по місту Кропивницькому у віці 15-64 роки складає 155,5 тис осіб.

Станом на 01.01.2022 року рівень зареєстрованого безробіття в місті складає 0,54%.

 

Темпи зростання заробітної плати в цілому по місту протягом останніх років мають позитивну динаміку. За результатами 2021 року рівень оплати праці збільшився на 15,4% порівняно з 2020 роком. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по місту на кінець 2021 року склала 11,7 тис. грн. Рівень оплати праці створює додаткові переваги для інвесторів з точки зору відкриття та розвитку бізнесу в місті.

За розміром середньомісячної заробітної плати штатних працівників місто Кропивницький займає 15 місце серед 24 обласних центрів України.

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
У 2018-2021 РОКАХ (грн)

  • місто
  • область