Станом на 01 січня 2019 року на території міста Кропивницького проживає 236 тис. осіб, що складає 25% від загальної чисельності Кіровоградської області.

Структура населення міста Кропивницького за віком станом на 01.01.2018:

  • 0-19
  • 20-54
  • 55 і більше років

Розподіл населення міста Кропивницький за статтю, станом на 01.01.2018

  • Жінки 54,6%
  • Чоловіки

Рівень зареєстрованого безробіття в місті є низьким та станом на 01 січня 2019 року складає 0,63% проти 0,67% на відповідну дату минулого року.

 

Темпи зростання заробітної плати в цілому по місту протягом останніх років мають позитивну динаміку. За результатами 2018 року рівень оплати праці збільшився на 22% (на 17,1% по країні в цілому). Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по місту на кінець 2018 року склала 7,9 тис. грн, що на 7,9% вище середньообласного показника, проте на 14,6% нижче середнього значення по країні. Рівень оплати праці створює додаткові переваги для інвесторів з точки зору відкриття та розвитку бізнесу в місті.

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
У 2016-2018 РОКАХ (грн)

  • місто
  • область
  • Україна