•  -
  •  -
  •  -
  •  -

 

Кіровоградщина знаходиться у перехідній смузі від південного лісостепу до північного степу, що зумовило наявність родючих чорноземних ґрунтів, які є справжнім багатством області. На території міста Кропивницького переважають чорноземи звичайні на лесових породах.

Кіровоградська область належить до одного з найбільш насичених мінеральними ресурсами регіонів України. На її території виявлено 32 види і налічується майже 300 родовищ різноманітних корисних копалин.

Ресурсний потенціал міста Кропивницького невід’ємний від ресурсів області. Геологічна будова його території зумовлена розташуванням на площі Українського кристалічного щита та його структурної одиниці Кіровоградського тектонічного блоку, в основі якого лежить давній докембрійський фундамент, складений гранітами, гнейсами, чарнокітами, габро-лабрадоритами.

Корисні копалини на території і в околицях міста Кропивницького представлені, перш за все, будівельною сировиною. Відомими є родовище вогнетривких глин і гранітне родовище, розташоване на правому березі ріки Сугоклеї. Енергетичні запаси надр міста репрезентовані покладами бурого вугілля (Балашівсько-Кіровоградське родовище) та урану. Є поклади високоякісного піску, придатного для виробництва скла.