• -
 • -
 • -
 • -

 

Промисловий потенціал міста Кропивницького представляють більше 140 підприємств облікового кола, які виготовляють широкий спектр продукції, охоплюючи 19 галузей. Розвиток промислового комплексу міста сприяє підвищенню надходжень до бюджетів усіх рівнів та є передумовою збільшення рівня зайнятості населення, поліпшення соціальної ситуації в місті.

Місцевими підприємствами у 2018 році реалізовано промислової продукції на суму 14,3 млрд грн, що становило 48,2% загальнообласного обсягу.

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
(млрд грн)

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО У РОЗРАХУНКУ
НА ОДНУ ОСОБУ (тис. грн)

 • місто
 • область
 • місто
 • область

Основну частку промислового комплексу міста Кропивницького становлять підприємства харчової промисловості та машинобудування, які динамічно розвиваються і зберігають інвестиційну привабливість, оскільки мають значну наукову та дослідну базу, виробничий потенціал, а також напрацьовані ринки збуту продукції.

 

 

Основну частку промислового комплексу міста Кропивницького становлять підприємства харчової промисловості та машинобудування, які динамічно розвиваються і зберігають інвестиційну привабливість, оскільки мають значну наукову та дослідну базу, виробничий потенціал, а також напрацьовані ринки збуту продукції.

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПО МІСТУ КРОПИВНИЦЬКОМУ У 2018 РОЦІ

 • переробна промисловість (66.3%)
 • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (31.5%)
 • інші (2.2%)

З метою забезпечення зростання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції промисловими підприємствами міста поступово, проте впевнено, проводиться робота, спрямована на удосконалення промислового комплексу, яке забезпечується підвищенням ефективності виробничих процесів, збільшенням випуску сучасних конкурентоспроможних видів промислової продукції, що відповідають вимогам світових стандартів.