Промисловий потенціал міста Кропивницького представляють більше 150 підприємств облікового кола, які виготовляють широкий спектр продукції, охоплюючи 19 галузей. Розвиток промислового комплексу міста сприяє підвищенню надходжень до бюджетів усіх рівнів та є передумовою збільшення рівня зайнятості населення, поліпшення соціальної ситуації в місті.

Обсяг реалізованої промислової продукції за 2021 рік склав понад 20,3 млрд грн, або 43,5% від загального обсягу реалізованої  промислової продукції в Кіровоградській області.

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
(млрд грн)

ЧАСТКА КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ) ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ, %

  • Кропивницька МТГ
  • Область
  • Кропивницька МТГ
  • Інші території області

Основну частку промислового комплексу міста Кропивницького становлять підприємства харчової промисловості та машинобудування, які динамічно розвиваються і зберігають інвестиційну привабливість, оскільки мають значну наукову та дослідну базу, виробничий потенціал, а також напрацьовані ринки збуту продукції.

 

  • виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
  • машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування
  • інше

Понад 65 % від загального обсягу реалізованої промислової продукції забезпечується підприємствами переробної промисловості.

 

СТРУКТУРА ОБСЯГІВ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ЗАГАЛЬНИХ ОБСЯГАХ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

  • переробна промисловість
  • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
  • інше

З метою забезпечення зростання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції промисловими підприємствами міста поступово, проте впевнено, проводиться робота, спрямована на удосконалення промислового комплексу, яке забезпечується підвищенням ефективності виробничих процесів, збільшенням випуску сучасних конкурентоспроможних видів промислової продукції, що відповідають вимогам світових стандартів.

Каталог підприємств міста Кропивницького