Інвестпаспорт

Місто має надзвичайно вигідне транспортно-географічне розташування в Україні, яке характеризується центральним розташуванням в Україні, що створює сприятливі умови для розвитку та євроінтеграції. Площа міста Кропивницького складає 10,3 тис. га.

ВІДСТАНІ ДО ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ:
Чернівці – 579 км, Херсон – 243 км, Львів – 696 км, Суми – 424 км, Тернопіль – 563 км, Дніпро – 244 км, Хмельницький – 447 км, Полтава – 246 км, Луцьк – 696 км, Запоріжжя – 307 км, Рівне – 623 км, Харків – 383 км, Ужгород – 959 км, Сімферополь – 508 км, Вінниця – 321 км, Донецьк – 536 км, Житомир – 436 км, Луганськ – 624 км, Київ – 299 км, Івано-Франківськ – 694 км, Черкаси – 129 км, Чернігів – 426 км, Миколаїв – 182 км, Одеса – 330 км.

ВІДСТАНІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТОЛИЦЬ:
Прага – 1564 км, Варшава – 1083 км, Будапешт – 1267 км, Відень –1493 км, Берлін – 1636 км, Бухарест – 770 км, Рим – 2505 км, Вільнюс – 1084 км, Лондон – 2704 км.

Кіровоградщина знаходиться у перехідній смузі від південного лісостепу до північного степу, що зумовило наявність родючих чорноземних ґрунтів, які є справжнім багатством області. На території міста Кропивницького переважають чорноземи звичайні на лесових породах.

Кіровоградська область належить до одного з найбільш насичених мінеральними ресурсами регіонів України. На її території виявлено 32 види і налічується майже 300 родовищ різноманітних корисних копалин.

Ресурсний потенціал міста Кропивницького невід’ємний від ресурсів області. Геологічна будова його території зумовлена розташуванням на площі Українського кристалічного щита та його структурної одиниці Кіровоградського тектонічного блоку, в основі якого лежить давній докембрійський фундамент, складений гранітами, гнейсами, чарнокітами, габро-лабрадоритами.

Корисні копалини на території і в околицях міста Кропивницького представлені, перш за все, будівельною сировиною. Відомими є родовище вогнетривких глин і гранітне родовище, розташоване на правому березі ріки Сугоклеї. Енергетичні запаси надр міста репрезентовані покладами бурого вугілля (Балашівсько-Кіровоградське родовище) та урану. Є поклади високоякісного піску, придатного для виробництва скла.

На території міста Кропивницького проживає 236,6 тис. осіб, що складає 24,6% від загальної чисельності Кіровоградської області.

Кількість економічно активного населення працездатного віку складає 146,6 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в місті є низьким та станом на 01 січня 2018 року складає 0,67% проти 0,81% на відповідну дату минулого року.

Темпи зростання заробітної плати в цілому по місту протягом останніх років мають позитивну динаміку. За результатами 2017 року рівень оплати праці збільшився на 58,8% (на 52% по країні в цілому).

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по місту в 2017 році склала 6,5 тис. грн, що на 2,2% вище середньообласного показника, проте на 18% нижче середнього значення по країні. Рівень оплати праці створює додаткові переваги для інвесторів з точки зору відкриття та розвитку бізнесу в місті.

Структура населення міста Кропивницького за віком станом на 01.01.2018:

  • 0-19
  • 20-54
  • 55 і більше років

Розподіл населення міста Кропивницький за статтю, станом на 01.01.2018

  • Жінки
  • Чоловіки

Місто Кропивницький посідає ключове місце в економіці Кіровоградської області. Станом на 01 січня 2018 року в місті активно діє 25,2 тис. суб’єктів підприємницької діяльності, з них 13,3 тис. фізичних осіб-Діяльність, 11,9 тис. юридичних осіб.

За рахунок коштів міського бюджету суб’єктам підприємництва міста на безповоротній основі надається фінансова підтримка для:

  • реалізації інвестиційних проектів на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області;
  • часткової компенсації відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проектів.

Для стимулювання розвитку підприємницької діяльності в місті успішно функціонує Центр надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького. Центр створює доступні та зручні умови реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, задоволення потреб громадян та суб’єктів господарювання, підвищення якості надання адміністративних послуг.

У центрі суб’єкти звернення мають можливість отримати 154 адміністративні послуги. До роботи центру залучено 12 виконавчих органів міської ради і 13 представників територіальних (місцевих) органів виконавчої влади міністерств та відомств.